Herroepen en retourneren

Zo werkt het in het kort:

 1. zichttermijn 14 kalenderdagen (niet bij maatwerk, verbroken verzegeling bij producten met houdbaarheidsdatum);
 2. recht op teruggave binnen 14 kalenderdagen (niet bij maatwerk, verbroken verzegeling bij producten met houdbaarheidsdatum);
 3. vergoeding verzendkosten van terugzending (niet bij maatwerk, verbroken verzegeling bij producten met houdbaarheidsdatum).

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan PastFutureTimes bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. a) Algemeen:
  Tijdens de bedenktijd dient u te allen tijde zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
  b) Producten met houdbaarheidsdatum:
  U dient de verzegeling van een product met houdbaarheidsdatum in het geheel niet te verbreken. Door het (deels) verbreken van de verzegeling komt de mogelijkheid voor herroeping, retournering en ruilen te vervallen.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan PastFutureTimes. Het kenbaar maken dient u te doen middels het invullen en opsturen van het formulier voor herroeping. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen naar het volgende adres te sturen:

  Retouradres:
  PastFutureTimes CV
  Dorpsplein 18
  NL-2995 BS Heerjansdam
  Nederland

  Desgevraagd dient u te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet eerst kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en vervolgens het product niet aan PastFutureTimes heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden de kosten die u hiervoor maakt door PastFutureTimes vergoed. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij terugzending berust bij u tot het moment van bezorging bij PastFutureTimes.
 2. Indien u een bedrag voor producten betaald heeft, zal PastFutureTimes dit bedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door PastFutureTimes of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Mochten producten zonder houdbaarheidsdatum beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door PastFutureTimes niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

PastFutureTimes sluit uw recht op herroeping, retourneren en ruilen uit

 1. voor producten met houdbaarheidsdatum:
  deze producten hebben een beperkte houdbaarheid. Zij zijn met het oog op hygiëne en het uitsluiten van gezondheidsrisico’s verzegeld. Na het (deels) verbreken van de verzegeling kan uw aankoop niet herroepen, geretourneerd of geruild worden,
 2. voor producten die door PastFutureTimes in uw opdracht en/of overeenkomstig uw specificaties zijn gemaakt. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien PastFutureTimes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Download het formulier voor herroeping
Winkelwagen
Scroll naar boven
Share
Share
Tweet
WhatsApp
Email