Van Shungite-water naar fullereen-olie

Vooraf

In dit verhaal schetsen wij in vogelvlucht een overzicht over het gebruik van fullereen C60 vooral in Europa. Wij beperken ons hierbij tot de toepassing voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Natuurkundige technische eigenschappen en toepassingen die fullerenen ook kennen, laten wij buiten beschouwing.

Gesteente

Een rotsformatie, gevormd uit zwarte steen. Als je met een  vinger over een steen uit deze formatie zou kunnen wrijven, zou je de typische geur van koolstof kunnen ruiken en zwarte vingers krijgen.

De Shungite mijn in Zazhoginsky

Afbeelding 4

Karelië

De boven afgebeelde rotsformatie is in Karelië te vinden, nabij de stad Shunga, gelegen aan het meer van Onega. Shunga is de naamgever voor het minerale gesteente dat Shungite heet. Karelië heeft een honderden kilometers lange grens tussen de Russische Federatie en Finland. Het kent een lange traditie van wisselende machthebbers, culturele invloeden en graden van politiek-bestuurlijke zelfstandigheid. Sinds 1956 is Karelië een deelrepubliek in het noordwesten van het Europese deel van de Russische Federatie.

Naast de vindplaats rond het meer van Onega wordt Shungite ook aangetroffen in India, de Republiek Congo, Australië en Kazachstan.

Tsaar Peter de Grote en het kuuroord Marcial Waters

In het begin van de 18e eeuw hield de Russische tsaar Peter de Grote (1672-1725) zich regelmatig en langdurig bij de rotsformatie in Shunga op. Op magische wijze verkwikten hem de verblijven. Hierdoor ontstond zijn geloof in de helende werking van het water en de zwarte steen ter plaatse. Hij geloofde er zo sterk in dat hij zijn manschappen verplichtte om in tijden van oorlog een steen van Shungite bij zich te dragen. Ook liet hij waterbronnen delven om het helende water toegankelijk te maken.
Op de plaats van zijn verblijf richtte hij een kuuroord op dat hij Marcial Waters noemde. Hier liet hij een kapel voor de Apostel Petrus bouwen. Deze kapel staat er nog steeds. Een groot vat uit Shungite gevuld met water maakt deel uit van de inrichting van de kapel.

De kapel voor de Apostel Petrus

Afbeelding 5

Het vat uit Shungite in de kapel

Afbeelding 6

Geologisch onderzoek

In de uitgaande 19e eeuw nam modern wetenschappelijk onderzoek een hoge vlucht. In heel Europa deden wetenschappers onderzoek naar de geologie van het continent. In samenhang met geologische kennis werden de landen die Karelië omringden, zich bewust van de bijzonderheid van de rotsen in Shunga. In Finland, maar ook in de Baltische staten werd in dit verband onderzoek naar eigen bodemsamenstelling gedaan. Als voorbeeld hiervan is de ontdekking te noemen dat in de Finse streek Suojärvi, grenzend aan het gebied in Karelië, eveneens rijk aan Shungite was. Onderstaand een artikel in de Finse krant “Mercator”:

Mercator van 29 september 1916

Vertaling

“Houtskoolvondsten in Olonets.
Schungiet wordt ook gevonden in Suojärvi.
(K. C.) Volgens Russische krantenberichten is er sprake van de exploitatie van steenkoollagen bij het dorp Schunga in Olonets.
In verband met deze rapporten werd bij Prof. J. J. Sederholm navraag gedaan naar deze kolenlagen.
Prof. Sederholm legde uit dat de resultaten betrekking hebben op een type steenkool dat nog harder en moeilijker te verbranden is dan antraciet en van nature vergelijkbaar is met grafiet. Geologisch gezien behoort dit type steenkool, schungiet genoemd naar de plaats Schunga in Olonets, helemaal niet tot de steenkoolperiode, maar tot de Jatulium formatie van de Precambrium afzettingen. Het schungiet is dus een veel oudere formatie dan de steenkool.
Volgens een voormalige Nederlandse student die als mijnwerker in Amerika heeft gewerkt, worden ook bij de kerk van Suojärvi talrijke blokken schungiet gevonden. Prof. S. had geen verdere kennis van de resultaten van deze onderzoeken, die echter spoedig werden opgegeven. Het gebied van de Suojärvi vondst is in kaart gebracht door de Geologische Dienst.”

Deze inzichten maakten de hele regio bewust van en gevoelig voor de bijzondere eigenschappen van Shungite. Oude en moderne scheikundige analyses laten zien dat Shungite, afhankelijk van de kwaliteit, tussen 60 en 95 % koolstof bevat. De concentratie van de uit deze koolstof opgebouwde fullerenen (zie onder) in het algemeen en fullereen C60 in het bijzonder is uiteenlopend.

Koolstof

Het element koolstof is een natuurlijke, elementaire bouwsteen van het heelal. Het is de basis van alle levende wezens. In het scheikundige periodieke systeem wordt koolstof aangegeven met C van CARBON.
Zonder koolstof is er geen leven: zonder koolstof zijn er geen organische verbindingen. In variaties komt het in alle levensmiddelen en voedingsstoffen voor.
Actieve kool (gezuiverde koolstof) heeft de eigenschap om te filteren, te reinigen en andere substanties aan zich te binden om verandering en verval te voorkomen.
Door zijn eigenschappen wordt actieve kool als middel tegen medicinale klachten gebruikt. Zo wordt bij voorbeeld Norit sinds 1912 geproduceerd en ingenomen.

Fullerenen overal, natuurlijk op aarde en in de ruimte

Koolstof kan (naast andere verschijningen, zoals diamant en grafiet) door zéér hoge elektromagnetische spanning tot fullerenen worden gevormd:

  • op natuurlijke wijze door bliksem- of kometeninslag dan wel vulkanische activiteit of aardbevingen; hiermee is fullereen een sinds miljoenen jaren natuurlijk voorkomende bouwsteen in de ruimte en op aarde; op de wijze heeft fullereen zijn neerslag in het mineraal Shungite gevonden,
  • onder laboratoriumcondities.

Nobelprijs voor scheikunde

In 1996  werd  door de Zweedse Academie voor Wetenschappen de Nobelprijs voor scheikunde aan twee Amerikaanse en een Britse wetenschapper voor de in 1985 gedane ontdekking van fullerenen,  een scheikundige groep stoffen, toegekend. Fullerenen bestaan uit veelvoudige verbindingen van enkel het atoom koolstof (C). Onderdeel van deze groep stoffen is het molecuul fullereen 60 dat een gesloten formatie van 60 koolstofatomen is (ook Buckminster Fullerene genoemd, naar de Amerikaanse veelzijdige wetenschapper Richard Buckminster Fuller die de structuur van moleculen zoals fullereen theoretisch beschreef).

Biotechnologisch onderzoek

Na deze wetenschappelijke ontdekkingen werd wereldwijd veel met fullereen C60 geëxperimenteerd. Deze koolstofverbinding bleek goed in olie oplosbaar te zijn. De vraag rees welke effecten de oplossing in een lichaam teweeg zou brengen. Zij werd in een biotechnologische wetenschappelijke vraagstelling door een groep wetenschappers van internationale afkomst aan de Faculteit voor Farmacie van de Universiteit van Parijs onderzocht.
De uitkomst van het onderzoek (gepubliceerd in het jaar 2012) was verbluffend. Fullereen C60 in olie, in kleine hoeveelheden met regelmaat ingenomen, verlengde het leven van de proefdieren (ratten) terwijl men verkorting veronderstelde.
Lees het onderzoek:
The prolongation of the lifespan of rats by repeated oral administration of [C60] fullerene

De conclusie luidt:

Het effect van zuivere fullereen C60 op de levensduur benadrukt de afwezigheid van chronische toxiciteit. Deze resultaten, verkregen met een kleine steekproef van dieren met een verkennend protocol, vragen om uitgebreider onderzoek om de darmopname van fullereen C60 te optimaliseren, evenals de verschillende onderdelen van het toedieningsprotocol: dosis, dosering en behandelingsduur. In dit geval geval werd de behandeling gestopt toen een controlerat op M17 (de 17e dag van het onderzoek, A.L.) stierf, hetgeen bewijst dat de effecten van de behandeling met fullereen C60 langdurig zijn.

Tot op de dag van vandaag is wereldwijde alle biotechnologisch onderzoek naar de werking en toepassing van fullereen C60 op de bevindingen van dit onderzoek gebaseerd. Het onderzoek toont aan dat fullereen een antioxidant is dat ontstekingen in lichamen vermindert. Hierdoor neemt levensenergie toe.
Ons overzicht van belangrijk doorlopend internationaal wetenschappelijk onderzoek vind je hieronder:

Hoe wordt fullereen C60 nu gebruikt?

  • Als mineraal wordt Shungite wereldwijd in de vorm van helend poeder of helende steen verkocht, toegepast en gedragen,
  • als tegels worden stenen van Shungite in ruimtes geplaatst om mensen de zuiverende werking te kunnen laten ervaren,
Een Shungite kamer in Karelië
Afbeelding 7
  • als mineraalwater wordt water door Shungite gefilterd en gedronken,
  • als voedingssupplement wordt fullereen C60 in spijsoliën opgelost, wereldwijd verkocht en ingenomen,
  • fullereen-olie wordt in diverse soorten cosmetica verwerkt,
  • doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar biotechnologische toepassingsmogelijkheden van fullereen C60 voor uiteenlopende aandoeningen is wereldwijd in alle online wetenschapsbibliotheken te vinden (zie boven).

De cirkel rond

Ons verhaal sluiten wij met een postzegel af.
Deze werd in 2019 door de Russische Federatie ter gelegenheid van de 300e verjaardag van de ontdekking van de helende werking van Marcial Waters door Peter de Grote uitgegeven.
Op de postzegel is de tsaar samen met zijn echtgenote te zien, staande voor het decor van Marcial Waters naast een waterbron en een glas heffend.

Afbeelding 8

Heden te dage draagt het oude kuuroord Marcial Waters als sanatorium ook de naam Martsialnye Vody.
Of je nu vers Shungitewater drinkt, heerlijk het zwembad in duikt of een ontspannende behandeling met pakkingen verkiest: het kan allemaal voor jouw welbevinden!

Peter de Grote had in de 18e eeuw tijdens zijn verblijf in Marcial Waters aan levenden lijve ervaren wat de biotechnologische wetenschap vanaf de 20e eeuw in grondslagen, toepassing en samenhang zou aantonen:
zijn lijf werd verkwikt en zijn geest verlicht. De gravure (afkomstig van een onbekende meester) bovenaan ons verhaal laat de historische verbeelding van deze ervaring zien.

Zie je dit alles voor je?
Fascinerend!


Verantwoording van de afbeeldingen

Winkelwagen
Scroll naar boven
Share
Share
Tweet
WhatsApp
Email