Garantie en klachten

Garantie

 1. PastFutureTimes garandeert (binnen de voor haar beschikbare mogelijkheden) dat de ingrediënten van de producten overeenkomstig de door haar opgegeven beschrijving zijn. 
 2. PastFutureTimes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. PastFutureTimes sluit elke vorm van garantie met betrekking tot de toepassing en/of werking van haar producten uit, zoals verwoord in de disclaimer.

Klachten

 1.  PastFutureTimes beschikt over onderstaande klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten overeenkomstig hiermee.
 2. Als u een klacht over de uitvoering van een overeenkomst door PastFutureTimes heeft, neem dan altijd en allereerst contact met PastFutureTimes op. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 kalenderdagen na het optreden schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PastFutureTimes, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij PastFutureTimes schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PastFutureTimes binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. PastFutureTimes is aangesloten bij het kwaliteitskeurmerk voor webwinkels Stichting WebwinkelKeur.

  Bekijk het keurmerk van PastFutureTimes in het register (klik op het logo):

  Keurmerk webwinkel

  Op dit keurmerk treft u het vak Geschilbemiddeling aan. In dit vak dient u met uw klacht die niet in onderling overleg opgelost kan worden een geschil in te dienen. Stichting WebwinkelKeur zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel PastFutureTimes als u stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door u aan de betreffende commissie betaald dienen te worden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van PastFutureTimes niet op, tenzij PastFutureTimes schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PastFutureTimes, zal PastFutureTimes de geleverde producten kosteloos vervangen.
Winkelwagen
Scroll naar boven
Share
Share
Tweet
WhatsApp
Email